Važnost “ Igre mašte, uloge I dramatizacije ”

Da li ste znali da je najefektniji način za podučavanje deteta kroz zanimljivu, zabavnu igru? Kroz igru, mališani uče i usavršavaju jezik, razvijajući socijalne i motoričke veštine. Za razvoj intelektualnih veština, deci je potrebno pozitivno rano iskustvo kao osnova za kasnije uspešno školovanje i učenje. Pored porodice, vaspitača i vršnjaka, ključni element za obezbeđivanje kvalitetnog dečijeg razvoja je pravilan odabir kvalitetnih igračaka i igara.

U periodu od 3. godine razvoja, deca počinju sa imitacijama i uključuju se u igre preuzimanja uloga. Poistovećivanjem sa figurama sa kojima se igra, dete iskazuje svoja osećanja i time pomaže roditeljima da bolje uoče eventualne probleme sa kojima se dete suočava.


Playmobil je jedinstveni koncept igre baziran na igri imaginacije i preuzimanja uloga i centriran oko glavne figurice veličine 7 cm. Figurica je specifična i može da stoji, sedi, da se naginje, pomera ruke, noge i glavu, drži dodatke i da jaše.
Takva pokretljivost figurice, bazirana na tematskom konceptu playmobil brenda, omogućuje deci da budu pirati, princeze, vatrogasci, borci protiv zmajeva i brojni drugi umišljeni likovi! Kroz igre imaginacije, deca mogu kreirati uzbudljive avanture! Playmobil je svet u igri – povezan sistem za igranje u kome se svi delovi međusobno slažu i kombinuju, dok se kroz velike raznovrsnosti tema, omogućuju neograničene mogućnosti igre!Saveti za roditelje


Prednosti “igre preuzimanja uloga” I preporučeno vreme za igru

Savet psihologa je 30 min. dnevno imaginativne, uverljive igre za primetan razvoj dečijih kognitivnih, socijalnih, emocionalnih i motoričkih veština.
Kognitivne prednosti- razvoj jezičkih veština, logike i matematike, rešenja problema, kreativnosti i koncentracije
Socijalne prednosti- razvoj kooperacije, deljenja, strpljenja i vođstva
Emocionalne prednosti- samoekspresija, samokontrola i samopouzdanje
Motoričke prednosti- unapređena psihička koordinacija i oštrenje čula

Roditelji su najbolji uzor za igru i prema tome moraju podsticati kalitetnu igru, prateći sledeće korake:


• Moraju da inspirišu decu na imaginativnu igru I da im podstiču maštu
• Da omoguće deci rekvizite za igru

• Da ne raspremaju odmah za detetom kako mu ne bi narušili svet koji je kreirao