PROGRAM ZA ŠKOLE

Obrazovanje je proces promene ličnosti u željenom pravcu usvajanjem različitih sadržaja u zavisnosti od njenog uzrasta i potreba. Obrazovanje uključuje vaspitne i obrazovne sadržaje. Najznačajnija obrazovna institucija jeste škola. Sistem obrazovanja i vaspitanja u našoj zemlji obuhvata predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno i srednje vaspitanje i obrazovanje i predstavlja sastavni deo ukupnog učenja tokom celog života.

Obrazovanje je proces u kome društvo prenosi znanja, veštine i vrednosti s generacije na generaciju. U starim vremenima obrazovanje je bilo dostupno samo malom broju ljudi i bilo je privilegija bogatog sloja društva. Za većinu ostalih obrazovanje je predstavljalo učenje na primerima starijih. Obrazovanje u svojoj današnjoj formi, koje podrazumeva nastavu u specijalizovanim ustanovama, počelo je da se razvija postepeno. Prvenstveno su decu imućnijeg sloja ljudi u njihovim domovima podučavali privatni učitelji. Proces industrijalizacije i širenje gradova izazvali su potrebu za specijalizovanim obrazovanjem. Ljudi se danas bave mnogim različitim profesijama i za njih koriste različita stručna znanja, pa jednostavno više nije dovoljno samo prenošenje znanja i iskustava sa roditelja na decu.

Život u modernom društvu zahteva posedovanje određenih veština: čitanje, pisanje, računanje, kao i opšte znanje o svom fizičkom, društvenom i ekonomskom okruženju. Istovremeno je važno naučiti decu da uče kako bi mogla da iznova usvajaju nova znanja i informacije. Vezano za to bilo je neophodno napraviti takav sistem gde se sve to može objediniti i istovremeno pružiti svima jednake mogućnosti za učenje – što dovodi do razvoja školstva kakvo poznajemo danas.

Obrazovanje ima značajnu funkciju u svakom društvu. Obrazovanjem pojedinci prihvataju vrednosti i norme sistema u kom žive, razvijaju osećanje pripadnosti prema društvenoj grupi kojoj pripadaju, razvijaju pozitivna osećanja prema sopstvenoj kulturi, usvajaju različita znanja...

Institucionalizacija obrazovanja, pored toga što se zasniva na usvajanju niza pravila i društvenih vrednosti, ogleda se i kroz znanje i sposobnosti koje pojedinac savladava u samom procesu.  Škola priprema dete za njegovu ulogu u društvu, a samo obrazovanje formira identitet pojedinca.

Nastavna sredstva i nastavna pomagala pomažu u korišćenju i predstavljanju sadržaja u nastavnim procesima. Najčešće korišćena nastavna sredstva su: preparati, modeli, makete, uzorci iz okoline, knjige, grafička sredstva, razni didaktički materijali itd.

Kompanija PERTINI u svom asortimanu nudi, između ostalog, izuzetno kvalitetan i bogat program didaktičkih materijala namenjenih radu sa decom u nižim razredima osnovnih škola. Među njima se nalaze: edukativni drveni setovi – za početno učenje slova i čitanja, početno učenje brojeva i upoznavanje sa osnovnim matematičkim operacijama, geometrijskim oblicima…., edukativne društvene igre – upoznavanje sa svetom koji nas okružuje – Ekologija, Mapa Evrope, Engleski za decu, Reciklaža, Naša čula…, kreativni setovi za upoznavanje različitih zanimanja – stolar, frizer, kuvar, učenje tkanja, pravljenja nakita, sveća…,  materijali za likovno obrazovanje, sportski rekviziti, naučna sredstva – za istraživanje u prirodi, za proučavanje nebeskih tela, za proučavanje ljudske anatomije…, muzički instrumenti… Kompanija PERTINI poklanja veliku pažnju delu programa koji podržava vaspitni rad sa decom u specijalizovanjim dečjim institucijama. Za sva dodatna pitanja vezano za ovaj segment slobodno kontaktirajte naš stručni tim!