Društveno-odgovorno poslovanje

Znajući da Društveno-odgovorno poslovanje predstavlja koncept po kome privredni subjekti koji ga usvajaju svesno i dobrovoljno, nadilaze svoju primarnu funkciju sticanja i raspodele profita i ostvarivanju pozitivnog uticaja na svoje radno, društveno i prirodno okruženje., kompanija Pertini je angažovana na polju društveno korporativne odgovornosti. Cilj nam je da kroz naše poslovanje, doprinesemo pozitivnim socijalnim uticajima i na pravilan način integrišemo odgovornu poslovnu praksu. Kao uticajna kompanija, koja posluje duže od 20 godina, u mogućnosti smo da putem naših kanala komuniciranja i kontakata, utičemo na poboljšanje uslova poslovanja, dajući reper ostalim kompanijama u našoj branši. Kao kompanija koja se bavi distribucijom i proizvodnjom igračaka, konstantno se trudimo, da kroz brojne donacije, obezbedimo igračke i socijalno ugroženim grupama i tako omogućimo da mališani uz sebe uvek imaju kvalitetnu igračku koja je BAŠ PO MERI DETETA!!!