EKO-LOGIKA - takmičenje u okviru dečije nedelje u Šapcu