PRVA SPECIJALIZOVANA RADNJA ZA ZDRAV RAZVOJ DETETA

     

   Sa zadovoljstvom Vas obavestavamo da je konačno u Srbiji, otvoren

 

PRVI SPECIJALIZOVANI CENTAR ZA ZDRAV RAZVOJ DETETA

Specijalizovana prodavnica edukativno-didaktičkog materijala

 

mesto gde roditelji mogu uz potpuno besplatne savete Pedagoga, Psihologa, Defektolaga, Fizijatra i ostalih stručnjaka za dečji razvoj, odabrati prave rekvizite ili edukativno-didaktički materijal, koji će podstaći dete na

razvoj potencijala, prevenciju ili eventualnu korekcijunekog razvojnog problema.

 

Cilj celog projekta je da podignemo svest ljudi, pre svega roditelja,

koliko je igra vazna i koliko je važno čime se deca igraju!

 

MONTESORI program • razvoj fine motorike • razvoj govora • senzo motorni razvoj • razvoj memorije

razvoj koordinacije pokreta • lakše savladavanje matematičkih operacija • skupova i odnosa dela i celine

spoznavanjem sveta oko nas • razvoj koncentracije i opažanja • razvoj čula • korektivno-preventivna gimnastika

korekcija ravnih stopala ili deformiteta kičme

 

Uz savete stručnjaka roditelji će pružiti deci podlogu za pravilno korišćenje njihovih potencijala u skladu sa individiualnim potrebama i afinitetima deteta!

 

Članovi  PERTINI STRUČNOG KLUBA su svakodnevno  na raspolaganju svim zainterosovanim licima,

 za konsultacije pri odabiru asortima, a u skladu sa utvrdjenim rasporedom – POTPUNO BESPLATNO!