ZAJEDNO NA PUTU KA KVALITETNOJ IGRI


   


DA NAM DECA ZDRAVO RASTU


Prepoznajući neophodnost igre mašte i uloga u dečijem odrastanju, kao i kvalitet igre uopšte, od 1. marta 2014. godine, udružiće se, na putu promocije zdravog odrastanja, snage poizvodjača i distributera najkvalitetnijih igračaka na tržištu, posebno kada je edukativni i didaktički program u pitanju - PERTINI TOYS i MINICITY jedinstveni dečiji grad – nastao sa idejom da mališanima od 3 do 12 godina približi realan život kroz zabavan pristup, upoznajući ih sa različitim zanimanjima, postičući znanja i veštine kroz igru, kao najširi kanal komunikacije sa decom i  koji je jako brzo osvojio srca mališana, ali i roditelja upravo zbog načina na koji pristupaju animaciji i edukaciji deteta.


Zajedničkim zalaganjem na tržištu nastojaće da probude svest roditelja o tome čime se zapravo njihova deca igraju, u kakvom okruženju odrastaju, kakve im se informacije plasiraju i šta usvajaju kroz igru, igračke i svet koji ih okružuje. Zato pristupite ovom društveno odgovornom buđenju svesti i uživajte u prvoj zajedničkoj akciji.Početak ove saradnje, koja za cilj ima brigu o deci, obeležiće otvaranje Playmobil kutka u Minicity-ju, podstičući razvoj svih njihovih psiho-fizičkih potencijala.


Nemačka kompanija Playmobil postavljena je na principima – KVALITET IGRE PRE SVEGA!


Sa Playmobil igračkama, deca mogu da istražuju nove koncepte, asimiliraju njihovo iskustvo u igri I stimulišu njihovu maštu. Playmobil igračke odlikuju se inteligentnim tematskim idejama u razvoju proizvoda. Proizvodi se slažu međusobno I mogu se spajati I kombinovati u celinu. Sa više od 40 tema za igru, inspirišu decu, uzrasta od 1 do 14 god. Setovi pokrivaju sve važne teme, od antičkog doba I avantura do istorijskih epoha(vitezovi, pirati) do modernog života I noviteta u življenju.


Renomirani I svetski poznati psiholozi, radi edukacije I podsticanja kreativnosti deteta, preporučuju za igru Playmobil igračke koje unapređuju dečiju kognitivnu, socijalnu, emocionalnu I motoričku veštinu. U okviru razvoja kognitivnih stimulacija, deca unapredjuju jezičke veštine, logiku I matematiku, podstiču rešavanje problema, kreativnost I koncentraciju. Doprinose izgradnji socijalnih veština kao štu su kooperacija, deljenje, timska igra kao I razvoj organizacionin I liderskih veština. Igrajući se sa Playmobil setovima, deca razvijaju I emocionalne veštine, uče da uživaju, pokazuju svoja osećanja, razvijaju koncentraciju, kontrolu, kao I motoričke veštine poput poboljšanja fizičke kondicije I izoštrenja čula!
PLAYMOBIL – PAMETNI SETOVI TEMATSKIH IGRAČAKA

  • Razvijaju kreativnost

  • Iskazuju svoje iskustvo I shvatanje sveta koji ih okružuje

  • Upoznaju nove teme od istorije do modernog života, zanimanja I avantura

  • Podstaknuti su na govorne I socijalne vežbe

  • Zabavi nikad kraja: nove avanture, priče, saznanja

  • Maximalno kvalitetni

  • Edukativni

  • Istraživački / razvojni

  • Konstruktivni kompleti igračaka sa konstruktorima I figurama za igru


Playmobil kutak u Minicity-ju omogućiće deci da uživaju u kolektivnoj igri najnovijim Playmobil setovima za 2014. godinu.