OPREMANJE PREDŠKOLSKIH I DEČJIH USTANOVA

Pertini Toys poklanja veliku pažnju delu programa koji podržava vaspitni rad sa decom u specijalizovanjim dečjim institucijama. Stoga je kod nas formiran poseban sektor za rad i komunikaciju sa ovom grupom kupaca – Sektor didaktičkih sredstava i opreme - koji predvode psiholog, pedagog i vaspitač. Naš program koncipiran je tako da zadovoljava sve potrebe predškolskih ustanova po najvišim svetskim standardima. Nastojimo da ponudimo tržištu sva savremena sredstva, nameštaj i didaktiku, u trenutku kada se njihova primena pojavi i u svetu, uz demonstraciju, obuku i garanciju. Posebno izdvajamo kategoriju najsavremenijeg dečjeg nameštaja i program zaštite dece od mogućeg povređivanja u ustanovama. Program za opremanje vrtića: 1. Stolovi i stolice 2. Ormari i police 3. Mobilni krevetići 4. Igraonice, vežbaonice 5. Ostala oprema 6. Didaktičke igračke 7. Montesori program