PROGRAM ZA DECU SA POSEBNIM POTREBAMA

Tim stručnjaka kompanije Pertini Toys formirao je program za igru, edukaciju i rad sa decom sa posebnim potrebama. Naša referentna lista specijalizovanih institucija koje zbrinjavanju i rade sa decom sa određenim smetnjama, je velika, a kontinuirana komunikacija sa vaspitačima i direktorima doprinela je da se ovaj deo Pertini Toys programa stalno razvija i obogaćuje kako bi bio što raznovrsniji i kompletniji. Posebno izdvajamo formirane programske celine za: 1. Rad sa decom sa smetnjama u telesnom razvoju koji obuhvata rekvizite za stimulaciju fine i krupne motorike, korekciju ili prevenciju deformiteta stopala, kičme, vežbe pravilnog hoda i sedenja. 2. Rad sa decom sa mentalnom ometenošću za koje u našoj ponudi imamo mnoštvo igara i didaktičkih materijala koje podstiču nedovoljno razvijene saznajne dečje sposobnosti i ujedno pružaju bezbednu igru i zabavu. 3. Rad sa decom sa senzornom ometenošću koje se odnose na oštećenja čula vida i sluha – različite interaktivne igre. Posebno izdvajamo igračke i didaktički materijal – koji svojim zvučnim i svetlećim efektima, kao i jarkim bojama, stimulišu razvoj pomenutih čula – kao i brojne taktilne igre. 4. Montesori program – koji se zasniva na podsticanju želje za učenjem kod dece, zadovoljavanju radoznalosti, razvijanju radnih navika i samopouzdanja. Sve ovo je moguće ostvariti putem didaktičkih materijala i igara za vežbe praktičnog života, senzorno-perceptivne vežbe, vežbe iz matematičke i jezičke oblasti, i vežbe fine motorike. 5. Program inkluzije za decu predškolskog i decu školskog uzrasta – uključuje očigledne sadržaje koji su vezani za pojmove iz detetovog okruženja, učenje boja, oblika, veličina, pojava, odnosa, relacija. Svi sadržaji su po težini zadatka prilagođeni deci određenog uzrasta i pružaju im mogućnost da uče, i da u tome budu uspešni, što nadalje deluje podsticajno. Pored pomenutih funkcija, igračke i materijale iz ovog programa odlikuju bezbednost u igri i višestruke mogućnosti upotrebe, što pruža nastavnicima i vaspitačima kreativnost i individualni pristup u skladu sa osobenostima svakog pojedinog deteta. Ukoliko imate konkretna pitanja ili zahtev za posebnu ponudu specijalnih didaktičkih materijala, molimo da nas kontaktirate na office@pertinitoys.co.rs