SARADNJA SA KRAJNJIM KORISNICIMA

S obzirom na veoma širok program Pertini Toys artikala namenjenih deci i stimlisanju njihovog psiho-fizičkog razvoja na svim nivoima, brojni krajnji korisnici pronalaze asortiman koji odgovara njihovim individualim programima za rad sa decom ili obraćanje deci na najrazličitije načine. Sarađujemo sa: • centrima za korektivnu gimnastiku koje posebno snabdevamo profesionalnim sportskim rekvizitima za sport i preventivu /rehabilitaciju, • dečjim sportskim centrima, • humanitarnim organizacijama, sa kojima pripremamo posebne projekte, • marketinškim agencijama kojima smo u mogućnosti da u najkraćem roku obezbedimo konkretne artikle u velikim količinama namenjenim osmišljenim marketinškom aktivnostima.