Društvena igra Bubice

Društvena igra Bubice

Budi brz i uhvati bubice što brže možeš! Uzrast: 4+.

Detaljni opis

Sadržaj seta: Krevet, uzglavlje kreveta, daska kod nogu, kartonska površina za igru, kartonski umetak, 3 hvataljke, 36 plastičnih stenica. Opis igre: Svi igrači se okupljaju oko kreveta sa hvataljkama u rukama. Jedan igrač broji do tri a zatim pritiska dugme sa bočne strane kreveta. Time uključuje krevet i stenice počinju da skaču. Svi igrači zatim počinju da hvataju stenice svoje boje! Kada uhvatiš svoju stenicu pomoću svoje hvataljke, stavi je ispred sebe i nastavi da hvataš preostale! Kada neki igrač uhvati sve stenice svoje boje, mora da vikne SKAKUTAVE STENICE i pritisne dugme na bočnoj strani kreveta. Tada svi igrači moraju da spuste svoje hvataljke. Vreme je da proverimo da li je igrač koji je viknuo stvarno pobedio. Uzrast: 4+.