HEADU - Istraživačka igra Safari

HEADU - Istraživačka igra Safari

Istraživačka igra - Safari pokreće snagu dečjih aktivnosti, a istovremeno nudi mogućnost da se razvijaju različite vrste inteligencije. Orijentisana je na treniranje osnovnih i korisnih veština koje na nesputan način (kroz igru) podstiču razvoj prirodnih kapaciteta.