Online shop podrška: +381 11 406 58 70

Montesori Pitagorina tabla sa brojevima

Montesori Pitagorina tabla sa brojevima

Montesori – pitagorina tabla sa brojevima.

Detaljni opis

Set sadrži drvenu Pitagorinu tablu izdeljenu na 100 kvadrata ( 10x10 ), 100 kartica sa odštampanim brojevima 1 - 100 u drvenoj kutiji i kontrolni grafikon sa brojevima 1 - 100. Pitagorina tabla pruža deci mogućnost da vežbaju matematičku operaciju množenja. Brojevi koji se množe ( činioci ) su obeleženi horizontalno i vertikalno, a njihov rezultat ( proizvod ) se nalazi u polju na tabeli gde se činioci sastaju. Karticama sa brojevima se obeležava rezultat na tabli, a kontrola greške se proverava uz pomoć odštampanog grafikona.