Online shop podrška: +381 11 406 58 70

Montesori Tabla matematičkih operacija sabiranje

Montesori Tabla matematičkih operacija sabiranje

Nauči matematičke operacije, uz Montesori tablu.

Detaljni opis

Set sadrži tablu podeljenu na 12 redova i 18 kolona obeleženim brojevima 1 - 18, kutiju sa drvenim štapovima koji označavaju umanjenike ( brojevi od kojih se oduzima ),kutiju sa 18 drvenih traka/štapova - 9 crvenih i 9 plavih , obeleženih brojevima 1 - 9 koji označavaju umanjioce ( brojevi koji su oduzeti ). Brojevi na tabli 1 - 18 označavaju razliku - rezultat operacije oduzimanja. Rad sa ovim materijalom pruža detetu priliku da vežba matematičku operaciju oduzimanja, postepeno i po nivoima, usvaja nove pojmove, vežba memoriju...