HEADU - NOVI PRESTIŽNI ITALIJANSKI BREND U PERTINIJU

Naša porodica brendova oplemenjena je još jednim svetski poznatim brendom! HEADU - MONTESORI IGRE SA POSEBNOM METODOLOGIJOM RAZVOJA VEŠTINA I RAZLIČITIH VRSTA INTELIGENCIJE Igra je pokretačka snaga dečjih aktivnosti, a istovremeno nudi mogućnost da se razviju različite vrste inteligencije! Headu igračke kod dece razvijaju različite veštine i različite vrste inteligencije i time omogućavaju da deca postignu svoje pune potencijale! Lifelong Playing Headu (LPH) je metoda sa tri ključne tačke koja kroz igru, uz zabavne didaktičke igračke, podstiče i razvija prirodnu inteligenciju dece. Orijentisana je na treniranje osnovnih veština koje na spontan, nesputan način (kroz igru) podstiču razvoj prirodnih kapaciteta. Kompanija Pertini, u partnerstvu sa kompanijom Headu, prilagodila je Headu igre na srpski jezik.Kompanija Pertini je generalni zastupnik za Srbiju i region brenda Headu.