PROGRAM ZA ŠKOLE

• Edukativni drveni setovi – za početno učenje slova i čitanja, početno učenje brojeva i upoznavanje sa osnovnim matematičkim operacijama i geometrijskim oblicima, • Edukativne društvene igre – za upoznavanje sa svetom koji nas okružuje – Ekologija, Mapa Evrope, Engleski za decu, Reciklaža, Naša čula itd. • Kreativni setovi za upoznavanje različitih zanimanja – stolar, frizer, kuvar, učenje tkanja, pravljenja nakita, sveća, itd. • Materijali za likovno obrazovanje • Sportski rekviziti • Naučna sredstva – za istraživanje u prirodi, za proučavanje nebeskih tela, za proučavanje ljudske anatomije itd. • Muzički instrumenti. Poklanjamo veliku pažnju delu programa koji podržava vaspitni rad sa decom u specijalizovanjim dečjim institucijama. Stoga je kod nas formiran poseban sektor za rad i komunikaciju sa ovom grupom kupaca – Sektor didaktičkih sredstava i opreme - koji predvode psiholog, pedagog i vaspitač. Naš program koncipiran je tako da zadovoljava sve potrebe predškolskih ustanova po najvišim svetskim standardima.