Online shop podrška: +381 11 406 58 70

Montesori Drvene numeričke pločice 1-1000 veće sa kutijom

Montesori Drvene numeričke pločice 1-1000 veće sa kutijom

Montesori numeričke ploče – učimo jedinice, desetice I stotine.

Detaljni opis

Pločice na sebi sadrže brojeve koji su ispisani različitim bojama - * brojevi 1-9 - zelenom bojom, * brojevi 10 - 90 - plavom bojom, * brojevi 100 - 900 - crvenom bojom, * kartica sa brojem 1000 - zelenom bojom. Važno je uočiti da su jedinice i hiljade napisane istom bojom. U svim Montesori materijalima jedinice su obeležene zelenom bojom, desetice plavom, a stotine crvenom bojom. Kako su karte u dekadnim jedinicama različitih veličina, moguće ih je slagati jednu na drugu, pa se kartice mogu kombinovati tako da daju različite brojeve. Osim upoznavanja sa dekadnim sistemom ove karte daju i jasan pregled razlika medu dekadnim jedinicama.