Montesori Velika štampana latinična slova

Montesori Velika štampana latinična slova

Montesori velika latinična slova

Detaljni opis

Set omogućava prepoznavanje slova putem čula vida i dodira i njihovo povezivanje sa zvukom ( glasom ). Deca se pripremaju za čitanje i pisanje, kao i proučavanje sastava reci..